Navigace

Obsah

Dětský domov Domino

Dětský domov Domino Plzeň byl otevřen 26.8.1986.

Děti v domově žijí v šesti rodinných skupinách a sedmou skupinu tvoří děti, které žijí samostatně v bytech. Celkem nás může být 56, zpravidla ve věku od 3 let. Pobývat v domově můžeme do 18 let a studujeme-li tak, až do 26 let.

Tři rodinné skupiny jsou umístěné v centrální budově, další ve třech upravených bytech na území města. Tyto prostory získal dětský domov od MO Plzeň 1. Ve všech rodinných skupinách se děti učí samostatnému hospodaření a samy se podílejí na životě svých rodin. Zkušenosti a výsledky práce ukazují, že život v rodinných skupinách je nejpřirozenějším modelem klasické rodiny. Uvědomění si základních mezilidských vazeb, získání praktických společenských zvyků a respektování základních principů lidského soužití, znamená velmi cenný vklad do začátku samostatného života. Děti by měly odcházet do života vybaveny i základními znalostmi o hospodaření, vedení domácnosti, vzájemné pomoci a respektování členů „rodiny“, vědomí nutnosti tolerance a upřímnosti v jednání.

Děti starší 18 let, mohou na základě vlastní žádosti, za účelem dokončení studia nebo přípravy na povolání, zůstat v domově. Tito jednotlivci, kteří zůstanou v domově, využívají chráněného bydlení. Bydlí ve velkometrážním bytě a ve dvou malometrážních bytech. Tyto byty jsou domovu poskytovány KÚ PK a MO Plzeň 3. Dospělí klienti se učí samostatnému životu, zodpovědnému přístupu k plnění každodenních povinností. Získání skromného bydlení po definitivním odchodu z DD je pro většinu dětí splněním jednoho z nejdůležitějších bodů úspěšné budoucnosti.

Po odchodu z domova by jejich zaintegrování mělo proběhnout bez výrazných komplikací tak, aby zdárně překlenuly problémy, které provázejí začátky jejich samostatného života a našly si „své místo mezi lidmi". Zvýšená péče,  hledání bydlení a pomoc při hledání pracovního zařazení - je zejména soustředěna na ty děti, které se nemohou nebo se nechtějí vrátit ke svým biologickým rodičům.