Navigace

Obsah

Narozeninová oslava v Divadle Alfa

Typ: ostatní
Narozeninová oslava v Divadle Alfa 30. výročí založení našeho dětského domova

Středa 19.10. 2016 byla dlouho očekávaným datem pro všechny děti i dospělé z Dětského domova DOMINO, Plzeň. Tento den byl vybrán již na začátku letošního roku jako datum konání oslavy 30. výročí založení našeho dětského domova.

Sestavený organizační tým již řadu měsíců pečlivě plánoval program oslavy, ladil výzdobu divadla do barev fialová-růžová-tyrkys, pečlivě sestavoval seznam pozvaných hostů, včetně zasedacího pořádku. Tanečníci a zpěváci z řad dětí zodpovědně a s patřičným zapálením pro danou věc trénovali svá vystoupení za pomoci dvou tet - Jany a Ivany.
Konečně vše vypuklo v Divadle Alfa na Rokycanské ulici. Přes počáteční nervozitu, zda všichni hosté budou mít svá místa k sezení, jsme i my organizátoři usedli do svých sedadel, abychom si spolu s ostatními mohli užít krásný program.

O úvodní pěvecké vystoupení se postarali sourozenci Bartošovi z řad bývalých klientů dětského domova. Těší nás, že jejich účast již dlouhodobě obohacuje většinu námi pořádaných akcí. Další tři písně patřily skupině Abba Stars. Následoval blok seskládaný z tanečních a pěveckých vystoupení dětí našeho dětského domova v kombinaci s písněmi skupiny Michal Tučný Revival. Celým programem provázel, pro nás již dobře známý, moderátor Tomáš Matonoha.

V průběhu večera bylo zařazeno i několik vstupů významných hostů. Na jeviště byli pozvání za zřizovatele JUDr. Jaroslava Havlíčková a za Městský obvod Plzeň 3 Radislav Neubauer. Samozřejmě jsme také velmi rádi přivítali na oslavě bývalé zaměstnance, klienty a všechny přátele DD, kteří jakoukoliv měrou pomáhají našim dětem v každodenním životě.

Ti všichni přišli, aby popřáli DOMINU mnoho zdaru na další cestě. Závěrečnou tečku celého programu představovalo slavnostní rozkrojení narozeninového dortu za přítomnosti patronky DD DOMINO, herečky Lucie Benešové. Při doznívání poslední písně nám všem bylo líto, že se tento tak dlouho očekávaný večer již chýlí ke svému konci. Poté následoval raut v prostorách divadla, na který byli pozváni všichni přítomní hosté.

Na závěr nutno poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli s uspořádáním této oslavy a všem účinkujícím, kteří se vzdali nároku na honorář. Velké díky patří také paní ředitelce, pod jejímž pečlivým vedením mohla být celá akce realizována. A v neposlední řadě obrovské poděkování všem dětem, které se podílely na tanečních a pěveckých vystoupeních, a realizačnímu týmu, který se zodpovědně věnoval samotné organizaci.

Co říci na závěr? Snad jen: „Všechno nejlepší DOMINO!“


Vytvořeno: 2. 7. 2018
Poslední aktualizace: 25. 5. 2022 14:54
Autor: admin prevod